CÔNG TY TNHH – TM -DV THÁI NGỌC XƯƠNG
Địa Chỉ Văn Phòng Giao Dịch: Số 24, Đường số 1A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng – Bình Chánh – TP.HCM
Địa Chỉ Xuất Hóa Đơn VAT: Số 18A, Đường số 6A, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Hưng – Bình Chánh – TP.HCM
Mã số thuế: 0309 113 908
Fax: (84-8) 543 192 78
Điện thoại: (84-8) 66 74 73 76
Email: imaxhd18@gmail.com
Số tài khoản ACB TP.HCM: 64216719